Home Giáo dục - Ứng dụng Tọa đàm khởi động đề tài nghiên cứu “Đo lường khoảng cách kỹ thuật số ở Việt Nam hậu Covid-19 thông qua thí điểm phát triển chỉ số hòa nhập kỹ thuật số dựa trên khuôn khổ của Úc