Home Giáo dục - Ứng dụng GNI tổng kết dự án “Ươm mầm kinh doanh sớm cho trẻ em tiểu học và mẹ của trẻ thông qua  giáo dục và hỗ trợ tài chính” tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa