Home Giáo dục - Ứng dụng “Con dại, cái mang”…lên truyền thông và “văn hóa” đổ lỗi