Home Văn hóa - Xã hộiSự kiện Văn hóa Giáo dục Phẩm chất bộ đội cụ Hồ – một giá trị văn hóa đặc sắc của quân đội và nhân dân Việt Nam