Home Khoa học và Cuộc sống NASA kêu gọi người dân không đi xem phóng tàu vũ trụ