Home Khoa học và Cuộc sốngGiải pháp giáo dục NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN CỦA HỌC VIÊN HỆ 1, HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG