Home Chuyển động 24h Mỹ nói Triều Tiên nổ súng về phía Hàn Quốc do ‘sơ ý’