Home Giáo dục cở sở Mỹ nói Triều Tiên nổ súng về phía Hàn Quốc do ‘sơ ý’