Home Khoa học và Cuộc sốngGiải pháp giáo dục Hội thảo quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin – Thực trạng và xu thế”