Home Cơ sở Pháp lý Cựu chủ tịch Đà Nẵng sẽ trình chứng cứ mới tại phiên toà